تبلیغات
وبسایت گردشگری خوزستان - معادن غیرنفتی موجود در خوزستان
وبسایت گردشگری خوزستان

با ما بصورت مجازی خوزستان را بگردید

معادن غیرنفتی موجود در خوزستان

جمعه 10 تیر 1390

- بررسیهای زمین شناختی
   استان خوزستان در بخش جنوی باختری پهنه ساختاری - رسوبی زاگرس قرار دارد كه یكی از مهمترین ویژگی های عمده زمین شناسی آن وجود میدانهای نفتی متعدد در دو بخش كوهستانی و دشت خوزستان است.
   فراوانی ذخایر نفتی سبب گردیده كه به مطالعات زمین شناسی استان توجه خاصی مبذول گردد.
   سابقه بررسیها زمین شناسی دشت و ارتفاعات خوزستان به اواخر قرن نوزدهم می رسد به همین لحاظ از استان خوزستان در حال حاضر انبوهی از گزارشهای زمین شناسشی (عمدتاً با اهداف نفتی) وجود دارد كه توسط كارشناسان شركتهای نفتی ایرانی - خارجی تهیه و در مركز اطلاعات شركت ملی نفت ایران نگهداری می شود.
   با تلاش كارشناسان شركت ملی نفت ایران گزارش های موجود تلفیق و پس از هماهنگی های لازم نتایج حاصل به صورت نقشه های زمین شناسی به مقیاس 1:250000 و 1:100000 تدیون و به چاپ رسیده است.
   نقشه های زمین شناسی 1:25000 خوزستان شامل تمام و یا بخشی از نقشه های شهركرد، دزفول، دهلران، رامهرمز، اهواز، بهبهان و آبادان است.
   نقشه های زمین شناسی 1:100000 منتشر شده استان خوزستان حدود 28 نقشه است.
   افزون بر مطالعات سیستماتیك زمین شناسی یاد شده (1:250000 و 1:100000)، در راستای اهداف برنامه های عمرانی بررسیهای زمین شناسی موضوعی در استان خوزستان صورت گرفته كه از آن میان گزارش های زیر در مركز داده های زمین شناسی ، سازمان زمین شناسی نگهداری می شود.
   - گزارش زمین شناسی مهندسی اهواز (سازمان زمین شناسی - 1367).
   - گزارش بررسی آسیب دیدگی ساختمانهای در بخش دهدز و روستاهای ده نو و میر احمد از توابع شهرستان ایذه (سازمان زمین شناسی - 1365)
   - زمین ساخت و لرزه زمینساخت شمال فروبار دزفول (سازمان زمین شناسی - 1370)
   - گزارش بررسی سنگ شناسی و كانی شناسی سنگهای فسفاته منطقه رامهرمز (طرح اكتشافات فسفات - 1367).
  
   2- بررسیهای اكتشافی
   الف - اكتشافات موضوعی
   ویژگی های زمین شناسی استان خوزستان به نوعی است كه ذخائر معدنی فلزی آن در كمترین مقدار است. به همین لحاظ به جز بررسی های اكتشافی انجام شده در راستای شناخت ذخایر رسوبی فلزی و غیر فلزی تلاش اكتشافی دیگری در این استان صورت نگرفته است و در پیش بینی می شو كه روند مطالعات اكتشافی همچنان به همین طریق ادامه یابد.
   به لحاظ كفته شده اكتشافات ناحیه ای در استان خوزستان انجام نگرفته است. مطالعات اكتشافی سالهای گذشته بیشتر از نوع موضوعی و در راستای اكتشاف ذخایر غیر فلزی بوده است كه در انجام سازمان صنایع و معادن خوزستان و همچنین مشاورین آن سازمان نقش فعل داشته اند. مشخثات طرحهای اكتافی انجام شده از سال 1366 لغایت 1378 در جدول زیر خلاصه شده است:
  
  
   مشخصات طرحهای اكتشافی استان خوزستان
   ردیف عنوان طرح سال وسعت محدوده اكتشافی
   1 طرح اكتشاف سولفات سدیم 1366 شمال بستان و كوههای الله و اكبر میشداغ
   2 طرح اكتشاف و بررسی صدفهای آهكی حاشیه خلیج فارس 1366 حاشیه خلیج فارس (جنوب هندیجان و ماهشهر)
   3 بررسی مقدماتی سنگ آهك محور ایذه - دهذز 1366 شمال شرقی خوزستان (محور ایذه - دهدز)
   4 تهیه دفترچه مشخصات (6 فقره) 1367 در سطح استان خوزستان
   5 بررسی و اكتشاف آهك صنعتی در بهبهان و ایذه 1367 در محدوده شمال بهبهان و ایذه
   6 تهیه دفترچه مشخصات معادن ایذه و ذزفول 1368 در محدوده شهرستانهای ایذه و ذزفول
   7 پی جویی و آتانسیل یابی مواد معدنی بخش سردشت دزفول 1368 در محدوده شهرستانهای ذزفول و اندیمشك
   8 پی جویی و پتانسیل یابی مواد معدنی در شهرستان بهبهان 1369 محدوده شهرستان بهبهان
   9 پی جویی مواد معدنی در منطقه لالی- اندیكا-فاز1و2 1369 شمال مسجد سلیمان
   10 مطالعه سنگهای نما و قابل برش در حوزستان 1369 بخش شمالی ارتفاعات استان
   11 مطالعه زمین شنسای و مواد معدنی منطقه ایذه 1369 شهر ایذه
   12 طرح اكتشاف مقدماتی دولومیت در اندیمشك 1370 محدوده معدن سنگ آهك و دولومیت چناره
   13 مطالعه نمك طعام در خوزستان 1371 محدوده استان خوزستان
   14 طرح اكتشاف نیمه تفضیلی دولومیت در اندیمشك 1372 محدوده استان خوزستان
   15 بررسی مارنهای خوزستان 1373 1373 محدوده استان خوزستان
   16 پی جویی و اكتشاف سنگهای تزیینی و اكتشاف ماسه های سیلیسی 1374 محدوده استان خوزستان
   17 بررسی و اكتشاف مقدماتی سلستین 1375 شمالغرب بهبهان تا ابوالفارس و شمال رامهرمز
   18 كاربرد سنگهای ساختمانی و مالون 1375 محدوده استان خوزستان
   19 بررسی ذخایر دولومیت استان 1376 محدوده استان خوزستان
   20 اكتشاف مقدماتی بیتومین در استان خوزستان 1376 شهستان بهبهان - رامهرمز
   21 اكتشاف ژئوشیمیایی بستر رودخانه كرخه 1376 شهرستان دشت آزادگان - شوش- اندیمشك
   22 پی جویی صدفهای آهكی آبادان و سوسنگرد 1376 شهرستان آبادان و سوسنگرد
   23 طرح اكتشاف مقدماتی دولومیت در شمال و شمال شرقی استان 1377 باغملك - رامهرمز - بهبهان
   24 طرح اكتشاف مقدماتی سلستین و دولومیت در شمال و شمالغرب خوزستان 1378 مسجد سلیمان - ایذه - دزفول -اندیمشك
   25 طرح اكتشاف نیمه تفضیلی كانسار فسفات كوه سفید رامهرمز 1378 كوه سفید رامهرمز
   26 پی جویی و اكتشاف عمومی مارنهای میشان و آغاجاری شمال خوزستان 1379 شمال استان خوزستان
   27 پی جویی و اكتشاف عمومی صدفهای ساحلی استان خوزستان 1379 شرق جزیره پونه تا غرب شاه عبدالله
   ب - گزارشهای اكتشافی
   1- بررسی مواد اولیه مصالح ساختمانی در استان خوزستان (سازمان زمین شناسی -1361).
   2- توانایی های معدنی استان خوزستان (اداره كل معادن و فلزات).
   3- گزارش مقدماتی مطالعه و اكتشاف شن و ماسه حاشیه رودخانه زهره و حاشیه رودخانه جراحی و مارون در استان خوزستان (سازمان زمین شناسی -1364).
   4- گزارش مطالعه و اكتشاف خاك رس در استان خوزستان (سازمان زمین شناسی ).
   5- گزارش زمین شناسی و معدنی آهك چناره شمال اندیمشك (سازمان زمین شناسی - 1359)
   6- گزارش بررسی خاك رس در اطراف شهرستان اهواز بدرخواست ستاد باز سازی و نوسازی مناطق جنگی استان خوزستان (سازمان زمین شناسی -1364).
   7- بررسی و اكتشاف آهك صنعتی در شمال شرق بهبهان و شرق و جنوب و جنوب غرب ایذه (سازمان زمین شناسی - 1368).
   8- پتروگرافی سنگهای فسفاته كانسار ریش واقع در شمال شرق - شرق بهبهان (سازمان زمین شناسی - 1368).
   9- گزارش بررسی كانه آرایی سنگ فسفات - شمشك - دلیر - بهبهان (طرح اكتشافات فسفات - 1365).
   10- گزارش مختصر مطالعات نیمه تفضیلی رس دشت آزادگان (سازمان زمین شناسی - 1362).
   11- گزارش نیمه تفضیلی رس دشت آزادگان و گزارش شناسایی اولیه شیلهای زاگرس (سازمان زمین شناسی - 1363).
   12- گزارش بررسی كانه آرایی سنگ فسفات رامهرمز، كوه سفید (طرح اكتشافات فسفات - 1366).
   13- گزارش مطالعه توانایی بهره برداری از منابع رس اطراف شهرستان شوشتر. جهت تاسیس كارخانه آجر ماشینی (سازمان زمین شناسی - 13629.
   14- گزارش نهایی طرح پی جویی و اكتشاف مقدماتی سلستین در استان خوزستان (اداره كل معادن و فلزات استان خوزستان 1378).
   15- گزارش بررسی سنگ شناسی و كانی شناسی سنگهای فسفاته منطقه رامهرمز (طرح اكتشاف فسفات 1377).
  
   ج - ژئوفیزیك هوایی
   بمنظور دست یابی به اطلاعات جامع تر زمین شناسی و زمین ساخت منطقه ای همچنین شناخت پهنه های مناسب برای اكتشاف ذخائر معدنی پنهان سازمان زمین شناسی كشور نقشه های ژئوفیزیك هوایی سراسری را در مقیاس 000،250،1 تهیه نموده است كه در حال حاضر از تلفیق آن نتایج ،‌نقشه مغناطیس هوایی ایران به مقیاس 000،000،1:1 به چاپ رسیده است.


منبع:

پایگاه ملی داده های علوم زمین- استان: خوزستان

فهرست وبلاگ

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

Powered by WebGozar